Så här gör Du:

Systemet Vet2000 använder en skannande infraröd kamera som mäter kroppens yttemperatur och presenterar informationen i en digital bild. Denna bild, eller termogram som det kallas är uppbyggd av 47092 individuella pixlar, som var och en visar en exakt temperaturenhet som har en känslighet på en 0,01grad Celsius. Du kan med pilarna i programmet mycket exakt mäta temperaturskillnaden mellan t.ex. höger och vänster kota (se bild nedan).
Temperaturen på den normala kroppen är lika båda sidor så mönstret och färgerna på bilden är symmetriskt på båda sidor.

Eftersom det vaskulära systemet (blodkärls-systemet) och det vegetativa systemet (nervsystemet) är lika på båda sidor i normala fall. Asymmetri kan indikera problem. Man måste alltså scanna båda sidor av hästen för att kunna jämföra (färger och mönster). Ryggen tar man högt bakifrån så får man både höger och vänster sida ryggraden på samma bild.

Problem med uttänjning av sacroilaca ligament (två leder med massa ligament mellan korsben och bäcken) är ganska vanliga problem på travare, de stagar upp hela bakkärran. I USA, Australien, Frankrike mfl. länder där man använder denna teknik har veterinärerna även kunnat behandla dessa problem med stor framgång. Problem med dessa ligament kan även uppstå vid trauma, så enkelt som att rulla fast i boxen. Men då behövs en kiropraktor för att åtgärda problemet.

Dr. Peter Leando fr. Australien är en Veterinär som har stor kunskap om termografi och sacroiliacaledsproblem mm. Han föreläste äv. på Ulltuna och Tärnö Säteri om denna utrustning vilket väckte stort intresse.

Bilderna man tar kan man sedan spara ned på datorn för att sedan kunna ta fram och jämföra med nytagna bilder på hästen. Man kan på detta vis se hur hästen svarar på behandlingen, den nya träningen och se när den är klar att matcha konkurrenterna igen.

Utrustningen är lättanvänd. Kameran kopplas direkt till exempelvis en laptop med programmet Win-Tes. I datorn finns kundkort samt mät och färginstrument. Du kan lägga in flera bilder i kundkortet som du kan skriva ut åt hästägaren. Det är myckett lätt att relatera till termogrammen för hästägaren. Bilderna sparas i TIFF-format och tar därför liten plats på datorns hårddisk

>>> Läs mer!>>>